lat|eng

Нове уредбе Владе Републике Србије везане за спортске активности

04.12.2020
На линку који се налази у прилогу можете пронаћи информације везане за спортске активности уређене новим уредбама Владе Републике Србије.
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=&actid=961616&doctype=og&abc=cba